Новое

Oko Dajana. Pingpongista

4.0 звезд, основано на 89 отзывах

RUR 375.15

В наличии

Описание

Czerwiec 1967 – marzec 1968

Czterdzie ci jeden lat p niej, w 2008 roku, J zef Hen pisze wstrz saj c powie Pingpongista

Min o sze dziesi t lat, Mike wdziera si w sumienia wiadk w zbrodni, tak e i kilku wci yj cych uczestnik w

Obie ksi ki po czono w jeden zb r, kt ry porusza bolesny temat antysemityzmu.

Nazywaj c j walk z syjonistami

Autor wpisany na czarn list , z zakazem wyjazd w za granic

Bezskutecznie

J zef Hen reaguje jak na pisarza przysta o publikuje w paryskiej Kulturze pod pseudonimem Korab wysokiej klasy opowiadania z cyklu Oko Dajana 1969 1972

Miasteczko, w kt rym podczas okupacji dokona a si zbrodnia, nazywa si tu Cheremiec, ale nie ma w tpliwo ci, e inspiracj literack by a tragedia yd w spalonych w Jedwabnem

Narratorem jest przyby y na uroczysto ci rocznicowe s dzia z Brooklynu, Mike znany mieszka com jako Micha

Partia Gomu ki i Moczara rozp tuje haniebn kampani antysemick

Usi owa wtedy uratowa ycie swojemu r wie nikowi, znakomitemu pingpongi cie, kt remu obieca rewan

W r d nich znajduje si ksi dz, kt ry wyznaje Mike owi, e dr cz go podj te wtedy decyzje

a uje, e nie wykona w wczas ksi owskiego zadania, nie przeciwstawi si zbrodni

Korab odnosi sukces, jest przek adany na francuski, w oski, niemiecki, angielski i cz sto cytowany