Новое

O Stāsts

4.0 звезд, основано на 89 отзывах

RUR 324.65

В наличии

Описание

“O stāsts” izraisīja vislielāko un pretrunīgāko skandālu modernās franču literatūras vēsturē

1979

O st sts ir izdots vair kk rt, un 1975

Daudzi uzskat ja, ka st sta autors ir v rietis, un savu sto v rdu rakstnieca atkl ja tikai etrdesmit gadus v l k

Tas tika aizliegts, p rdots slepus, apbr nots un pelts

Gad

Gad d u re isors Larss fon Tr rs, godinot O st stu , uz ma sfilmu Menthe la bienheureuse .

Gad tika uz emta filma ar t du pa u nosaukumu

is erotiskais edevrs ir viens no las t kajiem darbiem, kop t izdo anas 1954